Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Večer pre ženy

Večer pre ženy je stretnutie pre ženy všetkých vekových kategórií, ktoré túžia po spoločenstve a po štúdiu Božieho Slova. Stretávame sa pravidelne posledný štvrtok v mesiaci, okrem letných prázdnin o 17.00 v zborovej sieni pri krásne prestretých a upravených stoloch, čaji, malom občerstvení.

Na našich stretnutiach sa spoločne zdieľame s tým, ktorá sme čo zažili v poslednej dobe, čo nás teší, za čo ďakujeme Pánu Bohu, či za čo potrebujeme v modlitbách prosiť. Niekedy stretnutia začíname osobným svedectvom niektorej sestry, ktoré si pripravila. Na každom stretnutí spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie. Hlavnou súčasťou našich stretnutí je štúdium biblických žien. Zo života každej ženy sa snažíme poučiť a premýšľať nad prínosom do nášho osobného života. Tieto ženy sú tak povzbudením, či napomenutím pre každú z nás a aj keď žili v inej dobe, ich odkaz je živý a aktuálny aj pre nás.

Stretnutia vedie zborová farárka Oľga Kaňuchová.

Najbližší termín stretnutia si overte v kalendári v sekcii Aktuálne.