Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Spevokol

Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev.

Žalm 66; 1-2

S túžbou naplniť slová tohto žalmu, sa už mnoho rokov stretávajú spevokoly v našom zbore, aby sme spievali na oslavu Hospodina, nášho Boha a aj duchovne obohatili a potešili našich poslucháčov i nás samých. Vystupujeme pri rozličných slávnostných príležitostiach, predovšetkým na službách Božích, ale i na misijných podujatiach v iných zboroch našej cirkvi, na svadbách a i. Spevokoly máme už dlhé roky dva – pre starších a pre mladších. Do mladšieho môžu prísť všetci, ktorých Pán Boh obdaril hlasom, ale predovšetkým chuťou a túžbou spevom chváliť Boha a majú od 15 do 55-60 rokov. Do staršieho spevokolu pozývame všetkých nad 60 rokov. Spievame skladby 3-hlasné, 4-hlasné, a capela i s doprovodom klavíra. Na nácvikoch býva vážne i veselo, tvoríme spoločenstvo spevákov, ktorí si rozumejú a povzbudzujú sa.

Spevokol mladších sa stretáva v stredu o 18.00.

Spevokol vedie Ľudmila Fraňová.