Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Raňajky pre mužov

Na Raňajkách pre mužov sa pravidelne už šiestym rokom stretávajú muži z cirkevného zboru, aby spoločne premýšľali a diskutovali o témach z Božieho slova. V minulosti sme preberali vlastnosti muža podľa Biblie a v súčasnosti preberáme mužské postavy Biblie. Tieto témy viedli k vytvoreniu si lepšieho obrazu o tom, akých mužov z nás Pán Boh chce mať a tiež sme sa mnoho dozvedeli a naučili zo svedectiev a skúseností bratov.

Stretnutie sa koná každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci od 7:00 ráno do približne 9.00. Pravidelne prichádza na stretnutie 10 – 12 mužov. Niektorý z bratov si pre ostatných pripraví tému, ktorá sa preberá, a o ktorej potom spoločne aj diskutujeme. Okrem tých duchovných raňajok, nezabúdame ani na tie telesné a preto vždy jeden z bratov pripraví pre ostatných jedlo, čo dotvára veľmi príjemnú atmosféru stretnutia.

Občas sme medzi sebou mohli privítať aj vzácnych hostí. Zatiaľ medzi nás prišli bratia zo Sliezska, z CZ Veličná a kresťanská hudobná skupina Timothy. V nadväznosti na tieto stretávania mužov sme v roku 2014 v našom cirkevnom zbore usporiadali Seniorátne stretnutie pre mužov.

Najbližší termín stretnutia si overte v kalendári v sekcii Aktuálne.

Zodpovedný: Michal Gondžár
e-mail: michal.gondzar@gmail.com
tel.: 0917 752 012