Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Rajec

Služby Božie každú nedeľu o 9:30 hod.

Vstup do modlitebne z ul. Hollého a Komenského.

IMG_3448
« 1 z 3 »

Evanjelická modlitebňa Rajec, ul. Komenského 261/12