Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Misia

V tejto sekcii našej webovej stránky nájdete základné informácie o misijných aktivitách nášho cirkevného zboru. Sú tu umiestnené modlitebné listy a iné dokumenty súvisiace s misiou.

Všetky misijné aktivity, ktoré konáme sú napĺňaním slov Pána Ježiša “choďte do celého sveta…

Misia je základom života kresťanskej cirkvi. Definuje konanie a aktivity aj nášho cirkevného zboru. V samotnom poslaní zboru je napísané “poslaním cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista s láskou k Bohu a ľuďom, žiť v milujúcom spoločenstve, rásť vo viere a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého na všeobecný úžitok.”

Šírenie evanjelia konáme v rámci všetkých každodenných aktivít a podujatí zboru, následne aj na území mesta Žilina, či Slovenska. Tieto aktivity sú predstavené v ostatných častiach webovej stránky.

Povzbudzujeme členov cirkevného zboru, aby jasne vedeli, že všetci sme kresťania a zároveň to znamená, že sme aj všetci misionári. Najprv vo svojej rodine a potom aj vo svojom okolí. Učíme členov cirkevného zboru podporovať misijné konanie.

Súčasťou zborovej misijnej práce sú aj naše misijné aktivity mimo Slovenska. Spomeniem len niektoré:

  1. Už päť rokov sme aktívne zapojení do modlitieb za svet. Pravidelne sa modlíme na službách Božích, a najmä v domácnostiach, za všetky krajiny sveta. Modlitebné listy sa nachádzajú na webovej stránke cirkevného zboru.
  2. Členka nášho cirkevného zboru Katka Svrčková bola na viacerých krátkodobých, ale aj na dlhodobom ročnom, misijnom pobyte v Moldavsku.
  3. Sestra Aška Waloszková sa zúčastnila misijných pobytov v Ghane a Nepále.
  4. Zborový farár sa zúčastnil svetovej konferencie o misii a evanjelizácii v Kapskom Meste.
  5. Náš cirkevný zbor navštívili mnohí misionári, ktorí nás nielen povzbudili vo viere, ale rôznym spôsobom inšpirovali ku misijných aktivitám.
  6. a ďalšie.

Kiež aj všetky tieto naše aktivity, skúsenosti a poznatky aj vás inšpirujú a povzbudia na ceste viery a ceste misie.