Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

Služby Božie 7.6.2020 – Svätá Trojica

09:00 Žilina – služby Božie s Večerou Pánovou (najmä pre ľudí 65 a viac rokov), manželia Kaňuchovci
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
10:00 Žilina – služby Božie s Večerou Pánovou, manželia Kaňuchovci
18:00 Žilina – služby Božie s Večerou Pánovou, manželia Kaňuchovci

Služby Božie budú zatiaľ prebiehať skrátenou formou za nasledovných podmienok: Konanie služieb Božích.

Služby Božie 14.6.2020 – 1. nedeľa po Svätej Trojici

09:00 Žilina – služby Božie (najmä pre ľudí nad 65 rokov),  manželia Kaňuchovci
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
10:00 Žilina – služby Božie, manželia Kaňuchovci
18:00 Žilina – služby Božie, Marián Kaňuch
        

Chrámová služba

       07.06.2020 – Majka Vitkovská
       14.06.2020 – Valika Zacharová
       21.06.2020 – Alenka Vitkovská


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00,
– tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.