Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Oznam o konaní služieb Božích Jún 2020

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 3, 2020

Oznam ku konaniu verejných služieb Božích v CZ ECAV Žilina

Bratia a sestry,
s radosťou a vďačnosťou voči Pánu Bohu vám oznamujeme, že v našom cirkevnom zbore Žilina sa budú v Júni konať verejné služby Božie v nasledovných časoch:

● Žilina 9:00 hod., 10:00 hod. a 18:00 hod.
● Rajec 9:30 hod.

Služby Božie budú zatiaľ prebiehať skrátenou formou za nasledovných podmienok:

  • Celková kapacita miest v kostole, pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení a šachovnicovom sedení, je 171 miest.

  • Služby Božie sú otvorené pre všetky vekové kategórie bez rozdielu veku. Bratom a sestrám nad 65 rokov však odporúčame služby Božie o 9:00 hod. a mladším, či rodinám s deťmi, služby Božie o 10:00 hod.

  • Žiadame tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, aby zostali doma.

  • Každý účastník služieb Božích musí mať pri vstupe do kostola a počas priebehu služieb Božích na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty napr. šál, šatka.

  • Pri vstupe do kostola vám nebudeme podávať ruky, ale ponúkneme Vám dezinfekciu rúk (okrem tých, ktorí budú mať rukavice).

  • Spevník si nebudete môcť požičať, preto Vás prosíme, aby ste si priniesli svoj vlastný spevník.

  • Účastníci budú sedieť na vyznačených miestach v dvojmetrových rozostupoch. Členovia jednej rodiny môžu sedieť spolu pri sebe.

  • V rámci služieb Božích si nebudeme podávať ruky a budeme dodržiavať medzi sebou dvojmetrové rozostupy.

  • V Žiline bude dostupné ozvučenie aj pred kostolom, účastníci stojaci pred kostolom však musia tiež dodržiavať dvojmetrové rozostupy.

  • Prosíme, aby sme po službách Božích pri východe z kostola dodržiavali vzájomný odstup aspoň 2 metre (okrem členov jednej rodiny) a nezhlukovali sa.

S prianím Božieho požehnania
Predsedníctvo CZ Žilina
Marián Kaňuch, zborový farár
Ján Šimko, zborový dozorca