Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

21.6.2020, Seniorátny konvent TUS

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 1, 2020

V nedeľu 21.6.2020 o 15.00 hod. sa uskutoční v kostole v Žiline Seniorátny konvent TUS.