Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Čadca

Služby Božie v 1. a 3. nedeľu o 11:30 hod.

Vstup a priestory na stretávanie sa na Službách Božích v Kysuckej nemocnici:

Vstup do budovy
« 1 z 2 »

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, ul. Palárikova 2311 Čadca 022 16