Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Bytčica

Evanjelická modlitebňa v Bytčici, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)

Služby Božie v 3. nedeľu o 15:00 hod.

Bytcica_modlitebna