Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zjavenie Jána

Zjav. 1, 1-8 (M. Kaňuch)

Zjav. 1, 9-20 (M. Kaňuch)

Zjav. 2, 1-7 (M. Kaňuch)

Zjav. 2, 8-11 (M. Kaňuch)

Zjav. 2, 12-17 (M. Kaňuch)

Zjav. 2, 18-29 (M. Kaňuch)

Zjav. 3, 1-6 (M. Kaňuch)

Zjav. 3, 7-13 (M. Kaňuch)

Zjav. 3, 14-22 (M. Kaňuch)

Zjav. 4 (M. Kaňuch)

Zjav. 5 (M. Kaňuch)

Zjav. 6 (M. Kaňuch)

Zjav. 7, 1-8 (M. Kaňuch)

Zjav. 7, 9-17 (M. Kaňuch)

Zjav. 8 (M. Kaňuch)

Zjav. 9, 1-12 (M. Kaňuch)

Zjav. 9, 13-21 (M. Kaňuch)

Zjav. 10 (M. Kaňuch)

Zjav. 11, 1-14 (M. Kaňuch)

Zjav. 11, 15-19 (M. Kaňuch)

Zjav. 12, 1-6 (M. Kaňuch)

Zjav. 12, 7-12 (M. Kaňuch)

Zjav. 12, 13-18 (M. Kaňuch)

Zjav. 13, 1-10 (M. Kaňuch)

Zjav. 13, 11-18 (M. Kaňuch)

Zjav. 14, 1-5 (M. Kaňuch)

Zjav. 14, 6-13 (M. Kaňuch)

Zjav. 14, 14-20 (M. Kaňuch)

Zjav. 15 (M. Kaňuch)

Zjav. 16, 1-11 (M. Kaňuch)

Zjav. 16, 12-16 (M. Kaňuch)

Zjav. 16, 17-21 (M. Kaňuch)

Zjav. 17, 1-7 (M. Kaňuch)

Zjav. 17, 7-18 (M. Kaňuch)

Zjav. 18, 1-8 (M. Kaňuch)

Zjav. 18, 9-19 (M. Kaňuch)

Zjav. 18, 20-24 (M. Kaňuch)

Zjav. 19, 1-10 (M. Kaňuch)

Zjav. 19, 11-21 (M. Kaňuch)

Zjav. 20, 1-6 (M. Kaňuch)

Zjav. 20, 7-10 (M. Kaňuch)

Zjav. 20, 11-15 (M. Kaňuch)

Zjav. 21, 1-8 (M. Kaňuch)

Zjav. 21, 9-27 (M. Kaňuch)

Zjav. 22, 1-5 (M. Kaňuch)

Zjav. 22, 6-11 (M. Kaňuch)

Zjav. 22, 12-17 (M. Kaňuch)

Zjav. 22, 18-21 (M. Kaňuch)