Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

1. Mojžišova – Genesis

1. Mojžišova 1, 1-2 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 1, 3-19 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 1, 20-31 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 2, 1-4a (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 2, 4b-17 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 2, 18-25 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 3, 1-13 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 3, 14-24 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 4, 1-16 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 4, 17-26 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 5, 1-32 (M. Kaňuch 1. Mojžišova 6, 1-8 (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 6, 9-22 Stavba korábu (M.Kaňuch) 1. Mojžišova 7, 1-24 Potopa (M.Kaňuch) 1. Mojžišova 8, 1-22 Koniec potopy (M.Kaňuch) 1. Mojžišova 9, 1-17 Obnova života (M. Kaňuch) 1. Mojžišova 9, 18-26 Noachova kliatba a požehnania (M.Kaňuch) 1. Mojžišova 10, Noáchovo potomstvo – rodokmeň národov (M.Kaňuch) 1. Mojžišova 11, 1-9 Babylonská veža (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 11, 10-32 Šémov rodokmeň (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 12: 1-9 Povolanie Abráma (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 12-13 Abrám v Egypte (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 14: 1-24 Abrahámovo víťazstvo (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 15 Hospodinova zmluva s Abrámom (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 16 Hagar a Izmael (Marián Kaňuch) 1. Mojžšiova 17 Zmluva a obriezka (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 18:1-21 Abrahámova pohostinnosť (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 19:30-38 Hriech Lotových dcér (Marián Kaňuch)  1.Mojžišova 20:1-18 Abrahám opakuje svoj hriech (Marián Kaňuch)
1.Mojžišova 21:1-8 Narodenie Izáka (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 21:9-21 Vyhnanie Hagary a Izmaela (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 21:22-34 Abrahámova zmluva s Abimelechom (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 24:1-9 Abrahám posiela sluhu, aby našiel Izákovi nevestu (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 24:10-27 Abrahámov sluha sa stretáva s Rebekou (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 24:28-67 Rebeka sa stáva Izákovou manželkou (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 25:1-18 Abrahámova smrť (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 25:19-26 Narodenia Ézava a Jákoba (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 25:27-34 Ézav predáva svoje prvorodenstvo (Marián Kaňuch)  1.Mojžišova 26:1-22 Izák v Geráre  (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 26:23-35 Izákovi sa druhý krát zjavuje Hospodin (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 27:1-40 Jákob uchvacuje otcovo požehnanie (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 27:41-28:9 Jákob musí odísť (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 28:10-22 Jákobov sen (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 29:1-14 Jákob stretáva Ráchel (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 29:15-30:24 Jákob pracuje u Lábana (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 30:25-43 Pán Požehnáva Jákoba u Lábana (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 31:1-21 Jákobov odchod od Lábana (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova 31:22-32:3 Jákobova cesta domov a zmierenie s Lábanom (Marián Kaňuch) 1.Mojžišova  32:4-33 Jákob sa pripravuje na stretnutie s Ézavom (Marián Kaňuch) 1. Mojžišova 33:1-20 Zmierenie medzi Jákobom a Ézavom (Marián Kaňuch)