Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Aktuálne

Aktivity a podujatia cirkevného zboru sú rozdelené do kategórií:

Oznamy – pozvánky na pripravované podujatia

Udalosti – krátke informácie o uskutočnených podujatiach/aktivitách

Kalendár – súhrnné zobrazenie aktivít cirkevného zboru v prehľadnom Google kalendári

Informačný list – súhrnné aktuálne informácie, krátkodobé i dlhodobé

Pôst 2019 – zoznam udalostí cirkevného zboru v pôstnom období