Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zmena myslenia v našich vzťahoch

Autor Filip Simko, Zverejnene máj 10, 2020

Apoštol Pavol nám v svojom liste Filipským ukazuje spôsob, ako môžeme fungovať vo vzťahoch, ktorý je úplne iný, ako by sme čakali. Takáto zmena myslenia nás môže zachrániť pred mnohými problémami a zraneniami a môže byť až život-zachraňujúca.