Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Utíšenie v Bohu

Autor Filip Simko, Zverejnene máj 3, 2020

Božia rada pre teba: “V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila.”