Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kameň je už odvalený

Autor Filip Simko, Zverejnene apr 12, 2020

Biblický príbeh o vzkriesení Pána Ježiša je radostným posolstvom o živej nádeji, ktorá vyplýva z prázdneho hrobu.