Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Stretnutia 25+

Stretnutia 25+ sú určené pre všetkých ľudí v aktívnom veku (cca. 25-55 rokov). Stretnutia sú zamerané na budovanie vzťahu s Pánom Bohom a budovanie priateľstiev medzi bratmi a sestrami v našom spoločenstve.

Obsahom stretnutí sú zaujímavé a praktické témy, spoločenstvo, chvály, modlitby a samozrejme nechýba ani občerstvenie s priestorom pre diskusie a rozhovory. Stretávame sa 2krát mesačne, vždy 1. a 3. štvrtok v mesiaci. Stráženie detí vo veku od troch rokov je zabezpečené v priestoroch fary.

Všetci ste srdečne vítaní 🙂

Kontakt: Romanka Lajdová, romana.lajdova@gmail.com, 0915 340 004

Stretnutia 25+

Stretnutia 25+

Prípravný tím: Romanka a Majo Lajdovci, Alenka Vitkovská, Majka Vitkovská, Rasťo Cúth, Marián a Olinka Kaňuchovci. Niekoľko fotografií zo stretnutí 25+

« 1 z 18 »