Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Detská besiedka

Pestrý program pripravujeme počas hlavných Služieb Božích v nedeľu o 9:00 hod. v Žiline a o 9:30 hod. v Rajci aj pre deti.

Po požehnaní v kostole sú pripravené pre deti detské besiedky. Tí mladší vo veku od 3 do 6 rokov sa stretávajú v besiedkovej miestnosti na fare, kým starší odchádzajú do zborovej siene pri kostole.

Čo vás na besiedkach čaká?

Spoločne si rozprávame biblické príbehy tak, aby im deti rozumeli a počúvame, čo sa z nich môžeme naučiť. A to všetko formou:

• tematických hier,
• piesní,
• biblického príbehu,
• spoločného vyrábania pekných vecí,
• spoločných modlitieb i jedla …

Tak neváhajte a určite sa príďte pozrieť medzi nás! Tí menší môžu prvýkrát prísť aj s rodičom, aby sa osmelili a zvykli si na nových kamarátov.

Bližšie informácie:

Kedy?Žilina: o 9:00 po požehnaní detí počas Služieb Božích.
Rajec: o 9:30 po požehnaní detí počas Služieb Božích.
Kde?Žilina:
Mladšie deti (3-6 rokov) – na fare
Staršie deti (7-11 rokov) – v zborovej sieni
Rajec:
Všetky deti spoločne v zborovej miestnosti.
Čo potrebuješ?Mladšie deti - prezúvky

 Niekoľko fotografií zo stretnutia detských besiedok:

[nivoslider id=”3722″]