Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Život zboru

Vďaka Pánu Bohu máme tú milosť stretávať sa na rôznych pravidelných stretnutiach, ktoré obohacujú život cirkevného zboru a sme presvedčení, že pomáhajú vytvárať také prostredie, kde môžu všetci, ktorí tam prídu, zakúsiť plnosť kresťanského života v cirkevnom zbore, ktorého hlavou je sám Pán Ježiš Kristus.

Nájdite sa v niektorej z nasledujúcich skupín a “Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! (Ž 34, 9a)“:

Detská besiedka

Konfirmandi

Dorast

Stredoškolská mládež

Vysokoškolská mládež

Stretnutia 25+

Biblická hodina

Spevokol

MaMi klub

Večer pre ženy

Raňajky pre mužov

Vyučovanie náboženstva