Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2019/2020:

 ZŠ Lichardova 2. stupeň – utorok 13:45 hod., ZŠ Lietava – utorok 13:10 hod., ZŠ Rajec – utorok 13:45 hod., ZŠ Bytčica – streda 12:40 hod., ZŠ Jarná – streda 12:45 hod., ZŠ Gaštanová – streda 13:45 hod., GVARZA – streda 13:45 hod., ZŠ Višňové – štvrtok 12:25 hod., ZŠ Lichardova 1. stupeň – štvrtok 12:45 hod.; ZŠ Gbeľany – štvrtok 12:25 hod., ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod., ZŠ Karpatská – štvrtok 13:45 hod., ZŠ Hájik – štvrtok 14:00 hod., GVOZA – piatok 7:00 hod., ZŠ Martinská – piatok 12:45 hod., ZŠ Závodie – piatok 13:30 hod., ZŠ sv. Gorazda – piatok 14:00 hod.