Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Mami klub

Ma – Mi klub je stretnutie pre mamičky na materskej dovolenke a ich detičky. Ma – mamičky a Mi – miminka :).

Sú to priateľské, otvorené stretnutia, kde sa cítia dobre mamičky, aj ich detičky, pretože program flexibilne prispôsobujeme potrebám tých najmenších. Stretávame sa každú druhú stredu v čase od 9:00 do 11:00 hod., v priestoroch fary v detskej miestnosti, ale k dispozícii je aj hosťovská miestnosť na prebalenie, či na kojenie dieťaťa. Súčasťou stretnutí je téma pre deti aj pre mamičky.

Srdečne Vás pozývame.

Stretnutia vedie zborová farárka Oľga Kaňuchová.

Najbližší termín stretnutia si overte v kalendári v sekcii Aktuálne.