Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kontakt

Sídlo cirkevného zboru je Žilina.

Cirkevný zbor má svoju pôsobnosť na území okresov Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Na službách Božích sa stretávame v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici (mestská časť Žiliny).

Cirkevný zbor Žilina je zároveň sídlom Turčianskeho seniorátu.

Názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina
Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefón: 041/5625627, 0918 828 332
E-mail: ecavza@ecavza.sk webmaster@ecavza.sk
Úradné hodiny: pondelok-piatok 9:00-12:00
Číslo účtu: IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268
IČO: 31924654    DIČ: 2020701826

Cirkevný príspevok vo výške 10€/osoba si môžete uhradiť na farskom úrade alebo prostredníctvom nášho účtu s použitím VS: 222. Do poznámky uviesť meno.

Ako nás nájdete: GPS 49.224183, 18.733314

Evanjelický kostol Žilina, Námestie Žilinskej synody 1 (pohľad z ulice Martina Rázusa tu)