Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kázne 2017

Názov: Ten istý

december 31, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Ten istý (Žid. 13, 8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.
Viac»

Názov: Príprava, ktorá sa oplatí!

december 31, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Príprava, ktorá sa oplatí! (Józua 3,5) Potom Józua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi […]
Viac»

Názov: Svedectvo

december 26, 2017, Autor: Jozef Havrila
Ranná kázeň: Svedectvo (Mt 10, 17-22) ‘”Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo […]
Viac»

Názov: Boh vstupuje do nášho sveta

december 25, 2017, Autor: Matej Trepáč
Večerná kázeň: Boh vstupuje do nášho sveta (1J 1,1-4) ‘Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, […]
Viac»

Názov: Ježiš je pre nás…

december 25, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Ježiš je pre nás… (Mt 1, 18-25) ‘Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, […]
Viac»

Názov: Dilema Indiana Jonesa

december 24, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Štedrovečerné SB: Dilema Indiana Jonesa  (Lukáš 1, 45) A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.
Viac»

Názov: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

december 24, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi (Žalm 97, 11-12) Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Spravodliví, […]
Viac»

Názov: Pripravovateľ cesty Pánovi

december 17, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Pripravovateľ cesty Pánovi (Marek 1, 2-3) Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten […]
Viac»

Názov: Ján Krstiteľ. Muž, ktorý upriamuje pozornosť na Krista.

december 17, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Ján Krstiteľ. Muž, ktorý upriamuje pozornosť na Krista. (Lukáš 7, 28) Hovorím vám: Medzi narodenými zo žien nieto […]
Viac»

Názov: Už a ešte nie

december 10, 2017, Autor: Matej Trepáč
Večerná kázeň: Už a ešte nie (Žid 10, 35-39) ‘Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili […]
Viac»

Názov: Kráľovstvo Božie prichádza

december 10, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Kráľovstvo Božie prichádza (L 17, 20-21) Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo […]
Viac»

Názov: Pán prichádza

december 3, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Pán prichádza (Mk 11,9-10) ‘A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v […]
Viac»

Názov: Byť pripravený/á

november 26, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Byť pripravený/á (Mt 24, 42-44) Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si: keby hospodár vedel, o […]
Viac»

Názov: Božie povolanie dáva silu dôjsť do cieľa

november 26, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Božie povolanie dáva silu dôjsť do cieľa (1M 11, 31-32) Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna […]
Viac»

Názov: Neminuteľný súd

november 19, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Neminuteľný súd  (Zj 20,12) ‘Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj […]
Viac»

Názov: Zachraňujúca viera

november 19, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Zachraňujúca viera (Žid 11,7) “Vierou Nóach, príjmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou […]
Viac »

Názov: Očakávanie

november 12, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Očakávanie ( 2 Pt 3: 3-14) Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni […]
Viac »

Názov: Až do konca

november 12, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Až do konca (Mt 24,14) “Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým […]
Viac »

Názov: V boji o dokonalosť

november 5, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: V boji o dokonalosť (Ef. 6, 10-13) Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa […]
Viac »

Názov: Pomáhajúci

november 5, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Pomáhajúci (Ezechiel 39, 29) Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom […]
Viac »

Názov: Reformácia

október 31, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Reformácia (Izaiáš 42:20) Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma, má otvorené uši, ale nepočuje.
Viac »

Názov: Všetko bolo, je(?) a bude naopak?

október 29, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Všetko bolo, je(?) a bude naopak? (Izaiáš 3, 12) Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad […]
Viac »

Názov: Sila viery

október 22, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Sila viery (Mt 9, 2) A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl […]
Viac »

Názov: Život je zápas

október 8, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Život je zápas (1. Kron. 5,20) Dostalo sa im však pomoci proti nim, boli im vydaní do rúk […]
Viac »

Názov: Poďakovanie za úrodu

október 1, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Poďakovanie za úrodu (Marek 6, 30-43) Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a […]
Viac »

Názov: Ustarostenosť: Nie sme na to sami

september 24, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Ustarostenosť: Nie sme na to sami (Mt. 6, 25 a 33) Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj […]
Viac »

Názov: Bremeno ustarostenosti

september 24, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Bremeno ustarostenosti (Flp 4, 6) O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých […]
Viac »

Názov: Sloboda

september 17, 2017, Autor: Marek Hrivňák
Večerná kázeň: Sloboda (Gal. 5, 16-21) Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu […]
Viac »

Názov: Vďačnosť – štvrtý krok viery

september 17, 2017, Autor: Jozef Havrila
Ranná kázeň: Vďačnosť – štvrtý krok viery (Lukáš 17, 11-19) Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal […]
Viac »

Názov: Milovať blížneho

september 10, 2017, Autor: Rastislav Czelis
Večerná kázeň: Milovať blížneho (Rím. 12, 9-15) Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej […]
Viac »

Názov: Slobodne a radostne

september 10, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Špeciálna kázeň: Seniorátny deň – Slobodne a radostne (Sk. 9, 31)10 A tak cirkev po celom Judsku i v Galilei […]
Viac »

Názov: Môj blížny

september 10, 2017, Autor: Marián Lajda
Ranná kázeň: Môj blížny (1. List Jána 4, 7-13) Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto […]
Viac »

Názov: Aké je tvoje srdce?

september 3, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Aké je tvoje srdce? (Mt. 13, 3-9) Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli kraj cesty, […]
Viac »

Názov: Sloboda

august 27, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Sloboda (Mk. 12, 41-44) Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí […]
Viac »

Názov: Požehnaný dážď

august 27, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Požehnaný dážď (Ezechiel 34:26) Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané […]
Viac »

Názov: Božia cesta k odpusteniu a uzdraveniu

august 20, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Božia cesta k odpusteniu a uzdraveniu (2. Kron. 7, 14) … ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, […]
Viac »

Názov: Čo robiť aby sme boli spasení?

august 13, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Čo robiť aby sme boli spasení? (Lk. 16, 1-9) Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali […]
Viac »

Názov: Radostný odpočinok!

august 13, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Radostný odpočinok! (Rím. 15, 32) … aby som tak s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul […]
Viac »

Názov: Pravítko života

august 6, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Pravítko života (Žalm 119, 105-112) Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Prisahal som a dodržím, že budem […]
Viac »

Názov: Nebeský Otec dáva dobré dary!

august 6, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Nebeský Otec dáva dobré dary! (Jk 1, 17) Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od […]
Viac »

Názov: Božie požehnanie zachraňuje

júl 30, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Božie požehnanie zachraňuje (Mk. 8, 1-9) V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal […]
Viac »

Názov: Byť sám je niekedy nástrojom, kedy sa vzdávame dobrej spoločnosti, aby sme boli v ešte lepšej

júl 30, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Byť sám je niekedy nástrojom, kedy sa vzdávame dobrej spoločnosti, aby sme boli v ešte lepšej (Ján 6:15) Preto Ježiš, […]
Viac »

Názov: Neobyčajný Ježiš, buduje neobyčajnú cirkev na neobyčajných miestach

júl 23, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Neobyčajný Ježiš, buduje neobyčajnú cirkev na neobyčajných miestach (1. Pt. 5, 13) Pozdravuje vás cirkev v Babylone, …
Viac »

Názov: Nasledovanie & učeníctvo

júl 16, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Nasledovanie & učeníctvo (Lk. 18, 29-30) On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo […]
Viac »

Názov: S Pánom Ježišom začať-zostávať-končiť

júl 16, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: S Pánom Ježišom začať-zostávať-končiť (2. Pt. 3, 18) … ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša […]
Viac »

Názov: Milosrdenstvo a odpustenie

júl 9, 2017, Autor: Marek Hrivňák
Večerná kázeň: Milosrdenstvo a odpustenie (Lk. 6, 36-42) Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte […]
Viac »

Názov: Svedectvo o pravde

júl 5, 2017, Autor: Jozef Havrila
Ranná kázeň: Svedectvo o pravde (Ján 5, 33) Vy ste poslali k Jánovi, a ten vydal svedectvo pravde;
Viac »

Názov: Nehanbím sa!

júl 2, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Nehanbím sa! (Rím. 1, 16) Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému […]
Viac »

Názov: Hneď!

jún 25, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Hneď! (Marek 1, 16-20) Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo […]
Viac »

Názov: Kreatívny Boh

jún 25, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Kreatívny Boh (1. Mojžišova 1, 1) Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Viac »

Názov: Boží dotyk

jún 18, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Boží dotyk (Daniel 10, 18-19) Vtedy sa ma znova dotkol ten, kto vyzeral ako človek, a posilňoval ma. Potom povedal: […]
Viac »

Názov: Deň otcov

jún 18, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Deň otcov (1. M. 37, 2-4) Toto sú deje Jákobovho rodu: Keď bol Jozef sedemnásťročný, ešte ako chlapec pásol ovce […]
Viac »

Názov: 1 v 3

jún 11, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: 1 v 3 (Mt. 28, 19) Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna […]
Viac »

Názov: Oživujúci Boh!

jún 11, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Oživujúci Boh! (Ez. 37, 14) Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že […]
Viac »

Názov: Duch Svätý => zmena reči

jún 5, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Duch Svätý => zmena reči (Sk. 2, 5-13) A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod […]
Viac »

Názov: Utekaj, skry sa, zavolaj!

jún 4, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Utekaj, skry sa, zavolaj! (Sk. 2, 28) … oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou.
Viac »

Názov: Duch Svätý

jún 4, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Duch Svätý (Ján 14, 26) Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému […]
Viac »

Názov: Cesta

máj 28, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Cesta (Príslovia 22, 19) Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes Jeho cestu.
Viac »

Názov: Boh je s tebou

máj 28, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Boh je s tebou (5. M. 31, 7-8) Mojžiš zavolal Jozuu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: Buď silný […]
Viac »

Názov: Vám prospeje, aby som odišiel
máj 25, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň Vám prospeje, aby som odišiel (Ján 16, 7) Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak […]
Viac »

Názov: Niečo nie je v poriadku

máj 21, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Niečo nie je v poriadku (1. Kron. 13, 3) Prenesieme k nám truhlu nášho Boha, lebo za Saulových čias sme […]
Viac »

Názov: Oslobodení Božou milosťou!

máj 21, 2017, Autor: Daniel Ženatý
Ranná kázeň: Oslobodení Božou milosťou! (Gal. 5, 1) Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma […]
Viac »

Názov: Deň matiek

máj 14, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Deň matiek (1. Sam. 2, 19) Matka mu robievala malý plášť a prinášala mu ho z času na čas, keď […]
Viac »

Názov: Keď sa autority prihovárajú!

máj 14, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Keď sa autority prihovárajú! (2. Kron. 30, 20) Hospodin vyslyšal Chizkiju a uzdravil ľud.
Viac »

Názov: V Kristu sme slobodní!

máj 7, 2017, Autor: David Breidenbach
Večerná kázeň: V Kristu sme slobodní! (Ján 8, 31-36) I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste […]
Viac »

Názov: Hospodin premieňa srdce

apríl 30, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Hospodin premieňa srdce (1. Sam. 10, 9) Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na […]
Viac »

Názov: Boh – Dobrý pastier

apríl 30, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Boh – Dobrý pastier (Ezechiel 34, 15) Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať – znie […]
Viac »

Názov: Odvaľ kameň!

apríl 23, 2017, Autor: Slávo Slávik
Ranná kázeň: Odvaľ kameň! (Ján 11, 38-44) Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu; bola to jaskyňa zavalená kameňom. I riekol Ježiš: […]
Viac »

Názov: Môj vykupiteľ žije?

apríl 17, 2017, Autor: Jozef Havrila
Ranná kázeň: Môj vykupiteľ žije? (Jób 19, 25) Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.
Viac »

Názov: Zamknuté dvere

apríl 16, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Zamknuté dvere (Ján 20, 19-20) V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli […]
Viac »

Názov: Syn žije!

apríl 16, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Syn žije! (1.M. 45, 26 ) A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce […]
Viac »

Názov: Znovupripojenie

apríl 15, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Biela sobota – chválový večer: Znovupripojenie (List Filemonovi) Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii aj […]
Viac»

Názov: Svedectvo stotníka

apríl 14, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Veľký piatok: Svedectvo stotníka (Mk. 15, 39) Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj […]
Viac »

Názov: Obeť

apríl 14, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Veľký piatok: Obeť (1. Jánov 4, 10) V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás […]
Viac »

Názov: Sme pripravení?

apríl 9, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Sme pripravení? (Lk. 22, 35-38) Potom im hovoril: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či […]
Viac »

Názov: Hosana!?

apríl 9, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Hosana!? (Mt. 21,9) No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v […]
Viac »

Názov: Budúca sláva

apríl 2, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Budúca sláva (Aggeus 2, 9) Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá – hovorí Hospodin mocností – a na […]
Viac »

Názov: Milosťou obdarená

marec 26, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Milosťou obdarená (Lukáš 1, 28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi […]
Viac »

Názov: Niečo končí, iné začína

marec 19, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Niečo končí, iné začína (Zach. 3, 4) Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! […]
Viac »

Názov: Ten, ktorý daroval všetko!

marec 19, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Ten, ktorý daroval všetko! (Rím. 8, 32) Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by […]
Viac »

Názov: Ako nájdem pokoj s Bohom?

marec 12, 2017, Autor: Jozef Havrila
Ranná kázeň: Ako nájdem pokoj s Bohom? (Rím. 5, 1) A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána […]
Viac »

Názov: Pokánie

marec 5, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Pokánie (Jk. 1, 12-15) Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) […]
Viac »

Názov: Prospešné odporúčania, nie len do pôstneho obdobia!

marec 5, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Prospešné odporúčanie, nie len do pôstneho obdobia! (Kazateľ 9, 8) Nech sú tvoje šaty vždy biele a nech nikdy nechýba […]
Viac »

Názov: Zásady učeníctva

február 26, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Zásady učeníctva (Mk. 8, 34-35 a 38) Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: Kto chce ísť za mnou, […]
Viac »

Názov: Ten, ktorý prináša ustálenie pomerov

február 26, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Ten, ktorý prináša ustálenie pomerov (Príslovia 28, 2) Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným […]
Viac »

Názov: Spolu na ceste: Abrahám a Sára

február 19, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Spolu na ceste: Abrahám a Sára (1. M. 12, 5) Abrám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta i […]
Viac »

Názov: Spolu na ceste: Priscilla a Akvila

február 19, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Spolu na ceste: Priscilla a Akvila (Rím. 16, 3-5) Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi, ktorí vlastné hrdlá […]
Viac »

Názov: Nezaslúžená milosť

február 12, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Nezaslúžená milosť (Žalm 25, 10) Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho […]
Viac »

Názov: Boh, ktorý obnovuje!

február 12, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Boh, ktorý obnovuje! (Žalospevy 3, 22-23) Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká […]
Viac »

Názov: O kúkoli a pšenici

február 5, 2017, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: O kúkoli a pšenici (Mt. 13, 24-30) Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské človeku, ktorý zasial dobré semeno […]
Viac »

Názov: Vyjdi!

február 5, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Vyjdi! (1. M. 12, 1) Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca […]
Viac »

Názov: Pozorujme sa vospolok

január 29, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Pozorujme sa vospolok (Žid. 10, 24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.
Viac »

Názov: Moc Pánova pri nás

január 29, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Moc Pánova pri nás (Marek 4, 35-41) V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! I […]
Viac »

Názov: Dobrým premáhaj zlé!

január 22, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Dobrým premáhaj zlé! (1. M. 50,20) Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby […]
Viac »

Názov: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť

január 15, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť (Ján 2, 1-11) Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. […]
Viac »

Názov: Zvesť, ktorú šírime

január 15, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Zvesť, ktorú šírime (4.M. 13, 32) A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, […]
Viac »

Názov: Pochváľme sa

január 8, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Pochváľme sa (Žalm 105, 1-3) Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte […]
Viac »

Názov: Misia: činenie učeníkov!

január 8, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Misia: činenie učeníkov! (Mt. 28, 19a) Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy …
Viac »

Názov: Hľadanie

január 6, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová
Kázeň: Hľadanie (Jer. 29, 13-14a) Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – […]
Viac »

Názov: Rok milosrdenstva

január 1, 2017, Autor: Michaela Prihracki
Večerná kázeň: Rok milosrdenstva (Lk. 4, 16-21) Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň […]
Viac »

Názov: Boh hovorí

január 1, 2017, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Boh hovorí (2. Kron. 15, 8) Keď Ása počul tieto slová a proroctvo proroka Azarju, syna Ódédovho, vzchopil sa a […]
Viac »