Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Dotazník a prihláška do cirkevného zboru

Tlačivo ku konfirmácii

Tlačivo ku krstu

Tlačivo k pohrebu

Tlačivo k sobášu

Tlačivo ku krstu dospelého

Tlačivo ku konfirmácii dospelého

Tlačivo k prestupu do ECAV

Tlačivo na 2% z daní – OZ Mudrland

Zborový štatút

Zborový štatút

Kňazské správy

Kňazská správa za rok 2019, M. Kaňuch, VKS_2019

Kňazská správa za rok 2018, M. Kaňuch, VKS 2018

Kňazská správa za rok 2017, M. Kaňuch, VKS 2017

Kňazská správa za rok 2016, M. Kaňuch, VKS 2016

Kňazská správa za rok 2015, M. Kaňuch, VKS 2015

Kňazská správa za rok 2014, M. Kaňuch, VKS_2014

Kňazská správa za rok 2013, M.Kaňuch

Kňazská správa za rok 2012, M.Kaňuch

Kňazská správa za rok 2011, M.Kaňuch

Kňazská správa za rok 2010, M.Kaňuch

Kňazská správa za rok 2009, M.Kaňuch

Kňazská správa za rok 2008, M.Kaňuch

Vieroučné dokumenty

Augsburské vyznanie, 25.6.1530

Obrana Augsburského vyznania

Šmalkaldské články

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera

Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera

Formula svornosti

Ostatné dokumenty

Projekt sadových úprav ECAVZA a súvisiace dokumenty