Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

14.6.2020, Návšteva Jána Siromu

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 4, 2020

V nedeľu 14.6.2020 privítame na dopoludňajších službách Božích v Žiline predsedu výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV brata Janka Siromu, ktorý nás bude doprevádzať hrou na organe.
Zrekonštruovaný organ budeme od zhotoviteľa prác, organárskej dielne Marián Muška, preberať v sobotu 13.6.2020.

Sme vďační za to, že Pán Boh požehnal nielen financie na túto rekonštrukciu, ale že mal vo svojich rukách aj všetky práce, ktoré boli nevyhnutné k obnove tohto vzácneho nástroja. Tešíme sa na tóny organu, ktoré zaznejú na oslavu Pána Boha.