Skip to main content

Vystúpenia

Maruška Kožlejová & Katka Koščová so skupinou
Poetické pôstne popoludnie

Vianočný detský program 24.12.2009
Detský program

ICHTYS spevokol EBF UK
Služby Božie

Maruška Kožlejova + Out of control
ProChrist
Služby Božie

Misijný večer-Martin Tipul, Anna & Michal Belanji
Láska je tajomstvo vekov
Intro Život náš
Život náš
Intro Všetko más svoj čas
Všetko más svoj čas
Intro Dokonané
Dokonané
Intro Žalm 25
Žalm 25
Kázeň
Modlitba
Intro Verím
Verím
Intro Mám veľký sen
Mám veľký sen
Piesne počas večere Pánovej