Skip to main content

Presbyterstvo a výbory

Zloženie zborového presbyterstva:

 1. Zborový farár: Marián Kaňuch
 2. Dozorca cirkevného zboru: Ján Beňuch
 3. Zborová farárka: Oľga Kaňuchová
 4. Zástupca zborového dozorcu: Ján Šimko
 5. Kurátor Žilina: Rastislav Czelis
 6. Kurátor Rajec: Milada Golierová
 7. Presbyter za diaspóru Čadca: Miroslava Mináriková
 8. Presbyter za vnútornú misiu (deti a mládež): Mária Vitkovská
 9. Presbyter za vnútornú misiu (seniori): Jaroslav Križan
 10. Presbyter za vonkajšiu misiu: Ivan Trepáč
 11. Presbyter - zástupca bohoslužobného výboru: Milan Cisarik
 12. Presbyter - zástupca diakonického výboru: Ida Thielová
 13. Presbyter - zástupca hospodárskeho výboru: Jan Olszar
 14. Presbyter - zástupca modlitebného spoločenstva: Ľudmila Fraňová
 15. Presbyter - zástupca revízneho výboru: Zuzana Ševčíková


Výbory pri presbyterstve

 1. Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu
 2. Bohoslužobný výbor
 3. Hospodársky výbor
 4. Diakonický výbor
 5. Revízny výbor
 6. Výbor chrámovej služby
 7. Výbor filiálky v Rajci