Skip to main content

Prednášky & Svedectvá

Prednáška o zborovej diakonii 26.11.2014 - Mgr. Katarína Šoltésová, PhD.
Žime s otvoreným srdcom pre druhých.

Prezentácia misijnej cesty v Ghane 05.11.2014 - Aška Waloszková
Misia Ghana.

Prednáška 15.10.2014 - PhDr. Milina Bubeníková, PhD.
Život seniorov.

Seniorátne stretnutie mužov 11.10.2014
Kde si Adam?, Marián Kaňuch
Svedectvo, Dušan Valko
Kde sme Adamovia?, Michal Klus

Zborové vyučovanie 10.11.2013 - Curt Westman (Slavo Slávik)
Všetko je nové.
Čo ti chýba?

Nočná pyramída so Stanislavom Lajdom a Mariánom Kaňuchom
Leonardo da Vinci: Posledná večera
(celá relácia je aj v archíve Slovenského rozhlasu: Archív SR)

Zborové vyučovanie 17.3.2013
Vďačnosť, C.Bassara

Biblické vyučovanie s evanjelistami z Nórska
Slúžime mŕtvemu Ježišovi?
Realita života v Kristovi
Utrpenie pre Krista- prenasledovaní kresťania

Ekumenické modlitby
Ekumenický večer modlitieb

Biblické hodiny
Dvakrát zachránený, Tomáš Graumann
Cape Town 2010, Marián Kaňuch

Seniorátna pastorálna konferencia
Kázeň, Marián Kaňuch

II. Evanjelické cirkevné dni
Biblická hodina, Ján Midriak

Prednášky pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody
Evanjelická cirkev, Mgr. Marián Kaňuch
Žilinská synoda, Doc. PaeDr. Miloš Kovačka, PhD
Evanjelický kostol z hľadiska funkcionalistickej architektúry, Ing. arch. Dušan Mellner

Príhovor Michala Fraňa, misionára Detskej misie
Príhovor

O Fedorovi Ruppeldtovi
Fedor Ruppeldt - I. Kišš

Misia na Níle
Egypt
Eritrea
Etiopia
Kazen
Kongo
Sudan1
Sudan2
Tanzania