Skip to main content

Evanjelická materská škola

Adresa: www.emszilina.sk
Emailová adresa EMŠ: emszilina@emszilina.sk
Mobil: +421918 828 043 (Katarína Kutlíková)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do EMŠ.
Oznámenie o zápise.
Podmienky prijatia detí.