Skip to main content

Kázne 2015

ráno / večer


Kázne 2015 - ráno

20.09.2015 - Ježiš Kristus - Prameň živej vody (J 7, 37-41) I. Feldy

13.09.2015 - Sýtosť života (1M 47, 8-10) M. Kaňuch

06.09.2015 - Poslušnosť prinášajúca záchranu (1M 6, 22) M. Kaňuch

01.09.2015 - Slávnostné otvorenie EMŠ (Zj 1, 17-18) S. Sabol

30.08.2015 - Choď a rob podobne! (Lk 10, 25-37) J. Havrila

23.08.2015 - Moc slova (Kol 4, 6) O. Kaňuchová

16.08.2015 - Pýcha a pokánie (2S 12, 1-13) M. Kaňuch

09.08.2015 - Nedeľa pokánia (Jon 3, 2-5) M. Kaňuch

02.08.2015 - Bezpečná závislosť (1K 10, 1-5) M. Hrivňák

26.07.2015 - Buďme ostražití! O. Kaňuchová

19.07.2015 - Božia blízkosť (2M 34, 27-35) O. Kaňuchová

12.07.2015 - Odvážny s Hospodinom (1S 14, 6) M. Kaňuch

05.07.2015 - Cyril a Metod (Ján 1, 1-5) O. Kaňuchová

28.06.2015 - Nechváľ sa dňom zajtrajším (Pr 27,1) M. Kaňuch

21.06.2015 - Otcovia sú dôležití (Mt 1, 19-21) O. Kaňuchová

14.06.2015 - Poďte, viďte, skúste, spoznajte ... (Ž 34, 9) M. Kaňuch

07.06.2015 - Kde je tvoj poklad? (Mt 6, 21) O. Kaňuchová

31.05.2015 - Sv. Trojica. (4M 6, 22-27) M. Kaňuch

24.05.2015 - Duch Svätý oživuje. (R 8, 11) M. Kaňuch

17.05.2015 - Pán Ježiš je s nami. (Mk 16, 19-20) M. Kaňuch

10.05.2015 - Aby sa ti dobre vodilo na zemi. (J 16, 23-27) M. Hrivňák

03.05.2015 - Cantate (Spievajte) (Ž 96,2) O. Kaňuchová

26.04.2015 - Nasýtení hneď zrána. (Žalm 90, 14) M. Kaňuch

19.04.2015 - Dobrý pastier. (Mt 9, 36-38) M. Kaňuch

12.04.2015 - Blahoslavená viera. (1M 32, 23-32) O. Kaňuchová

05.04.2015 - Ježiš sa o teba zaujíma. (Ján 20, 11-18) O. Kaňuchová

03.04.2015 - Veľký piatok - Hriech sveta. (Mt 27, 46) M. Kaňuch

29.03.2015 - Služobník Hospodinov. (1 Tim 3, 14-16) I. Mišina

22.03.2015 - O šípe. (1 Kron 28, 10) M. Kaňuch

15.03.2015 - Ešte jeden deň. (Lk 23, 42-43) M. Kaňuch

08.03.2015 - Ježiš a ženy. (Luk 8, 1-3) O. Kaňuchová

01.03.2015 - Minulosť, prítomnosť, budúcnosť a Božie konanie. (2S 21, 1) M. Kaňuch

22.02.2015 - Boj s pokušeniami. (Mt 16, 21-24) M. Klátik

15.02.2015 - Jednota v rôznosti (NTM 2015). (Mt 19, 4) M. Kaňuch

08.02.2015 - Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! (Ž 34, 9a ; Ž 16, 2b) M. Kaňuch

01.02.2015 - Boží plán pre ľudí. (1M 1, 26-28) O. Kaňuchová

25.01.2015 - Premenení premieňajú. (1M 33, 10) M. Kaňuch

18.01.2015 - Jasne viditeľný život. (1M 26, 26-29) M. Kaňuch

11.01.2015 - Boh nám dáva svoju milosť v plnosti. (Sk 8, 14-17) J. Filo

06.01.2015 - Boh prichádza v správny čas. (Mt 2,1-6) O. Kaňuchová

04.01.2015 - Na začiatku... (1M 1, 1-2) M. Kaňuch

01.01.2015 - Nový začiatok, nová šanca. (Ján 9, 1-7 24-25 35-39) O. Kaňuchová


Kázne 2015 - večer

30.08.2015 - Choď a rob podobne! (Lk 10, 37b) M. Hrivňák

23.08.2015 - Ježiš Kristus je v centre všetkého (Kol 3, 17) M. Kaňuch

16.08.2015 - Nad každým Sancheríbom je ešte Pán Boh (2 Kráľ 19, 35-37) M. Kaňuch

02.08.2015 - Nevyhovárajme sa (Jer 1, 4-10) P. A. Prihracki

26.07.2015 - Dobré a zlé ovocie (Mt 7, 15-20) M. Hrivňák

19.07.2015 - Pán Boh nemešká so svojimi sľubmi (Abakuk 2,3) M. Kaňuch

12.07.2015 - Život s Kristom (Mt 5, 20-26) M. Hrivňák

05.07.2015 - Potešenie v súžení (2 Kor 1, 3-4) M. Kaňuch

28.06.2015 - Chráň si srdce! (Pr 4, 23) S. Sabol

21.06.2015 - Návrat k Bohu! (Mal 3, 24) M. Kaňuch

14.06.2015 - Poď za mnou! (Lk 16, 19-31) O. Kaňuchová

07.06.2015 - Na zemi sa rozhodne. (Lk 16, 19-31) M. Hrivňák

31.05.2015 - Život nás verejne preskúša. (Sud. 7, 3) M. Kaňuch

25.05.2015 - Po čom túžim? Ako to chcem dosiahnuť? (1M 11, 1-9) O. Kaňuchová

24.05.2015 - Zoslanie Ducha Svätého. (Sk 2, 1-4) O. Kaňuchová

17.05.2015 - Božie Slovo zapísané v srdci (Jer 31, 31-34) M. Hrivňák

14.05.2015 - Konštruktívne čakanie (Sk 1, 1-11) M. Hrivňák

10.05.2015 - Zrkadlo (Jk 1, 22-27) M. Hrivňák

03.05.2015 - Misia splnená (J 16, 5-7, 12-15) M. Hrivňák

26.04.2015 - Pán Boh je tu. (J 16,16-22) M. Hrivňák

19.04.2015 - Ako byť dobrými pastiermi. (1Pt 2,21) M. Hrivňák

12.04.2015 - Vidieť dôsledky Božieho konania. (J 20,24-29) M. Hrivňák

05.04.2015 - Poď von! (J 11,43b) M. Kaňuch

03.04.2015 - Veľký biely piatok. (Iz 1, 16-20) O. Kaňuchová

02.04.2015 - Zelený štvrtok - Láska Kristova (Ján 13, 1) M. Kaňuch

29.03.2015 - Nerebelujme. (2S 18, 18) M. Kaňuch

22.03.2015 - Pán Ježiš - Boh, ktorý má moc aj nad smrťou. (J 12, 1-8) O. Kaňuchová

15.03.2015 - Pán Ježiš chce nasýtiť naše srdce. (J 6, 31-32) O. Kaňuchová

01.03.2015 - Po čom túžiš? (1 Kr 3, 5-15) O. Kaňuchová

22.02.2015 - Preskúšaná viera (Mt 4,1-11) M. Hrivňák

15.02.2015 - Dokedy budeme otáľať? (Joz 18,3) M. Kaňuch

08.02.2015 - Podobenstvo o rozsievačovi. (Mt 13, 18-23) O. Kaňuchová

01.02.2015 - Čím sa môžeme pochváliť? (Jer 9,22-23) M. Hrivňák

25.01.2015 - Rutina. (2M 3, 1-10) M. Kaňuchová

11.01.2015 - Pán Ježiš nás vysiela na misiu. (Mt 3, 13-17) M. Hrivňák

04.01.2015 - Cez ťažkosti do radosti. (4M 13, 25-28) O. Kaňuchová

01.01.2015 - Ako dosiahneme úspech v novom roku? (Józua 1, 8-9) E. Devečková