Skip to main content

Kázne 2012

ráno / večer


Kázne 2012 - ráno

31.12.2012 - Hľaďme na nášho Boha. (2M 13, 20-22) O. Kaňuchová

30.12.2012 - Ježišovo detstvo. (L 2, 40) M. Kaňuch

26.12.2012 - 2. slávnosť vianočná. (Sk 7, 54-60) L. Devečka

25.12.2012 - 1. slávnosť vianočná. (Lk 2, 1-7) O. Kaňuchová

24.12.2012 - Štedrý večer: Nebojte sa! (Lk 2, 8-12) M. Kaňuch

23.12.2012 - Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. (Lk 1, 39-56) O. Kaňuchová

16.12.2012 - Dôvera a poslušnosť. (1M 12, 1-9) M. Kaňuch

09.12.2012 - O duchovnom prebudení cirkvi. (Zjav 3, 1-6) M. Hreško

02.12.2012 - Cesta je pripravená. (Mal 3, 22-24) M. Kaňuch

25.11.2012 - Starosti a ich riešenie. (Jer 31, 25-26) M. Kaňuch

18.11.2012 - Si zapísaný/á v knihe života? (Zjav 20, 11-15) O. Kaňuchová

11.11.2012 - Nádej, v ktorej sa oplatí žiť! (Iz 55, 8-11) D. Beňuch

04.11.2012 - Ježiš priniesol vyslobodenie! (Žid 2, 14-15) M. Kaňuch

28.10.2012 - Božia a naša dokonalosť. (Mt 5, 48) O. Kaňuchová

21.10.2012 - (Ne)premárnené príležitosti. (1S 15, 35) M. Kaňuch

14.10.2012 - Pamiatka posvätenia chrámu. (Žid 4, 12-16) S. Pietak

07.10.2012 - Poďakovanie za úrody zeme. (J 6, 47-51) O. Kaňuchová

30.09.2012 - Byť požehnaním pre tento svet! (1M 39, 1-6) M. Kaňuch

23.09.2012 - Život v plnosti. (J 10, 10) O. Kaňuchová

16.09.2012 - Mária a Marta. (Lk 10, 38-42) O. Kaňuchová

09.09.2012 - Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha. (Ž 69, 33b) O. Kaňuchová

02.09.2012 - Zastav sa a vypočuj si slovo Božie! (1S 9, 27b) M. Kaňuch

26.08.2012 - Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. (Mt 6, 13) M. Kaňuch

19.08.2012 - I neuvoď nás do pokušenia! (Mt 6, 13a) O. Kaňuchová

12.08.2012 - A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. (Mt 6, 12) M. Kaňuch

05.08.2012 - My chceme o Kristu počuť, ale nie Krista počúvať. (Sk 24, 22-26) L. Devečka

29.07.2012 - Chlieb náš každodenný daj nám dnes. (Mt 6, 11) M. Kaňuch

22.07.2012 - Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! (Mt 6, 10b) M. Kaňuch

15.07.2012 - Príď kráľovstvo Tvoje! (Mt 6, 10a) O. Kaňuchová

08.07.2012 - Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. (Mt 6, 9) M. Kaňuch

05.07.2012 - Sviatok Cyrila a Metoda. (Sk 8, 30-35) M. Kaňuch

01.07.2012 - Pane, nauč nás modliť sa. (L 11, 1-4) O. Kaňuchová

24.06.2012 - Odpočinok v Kristovi. (Žid 4, 3a) M. Kaňuch

17.06.2012 - Krst Svätý. (Gal 3, 27) M. Kaňuch

10.06.2012 - Božia láska a láska človeka k Bohu. (5M 6, 4-13) L. Devečka

03.06.2012 - Konfirmácia. (2Kr 22, 1a) M. Kaňuch

27.05.2012 - 1. slávnosť svätodušná: Verím v Ducha Svätého. (G 5, 25) M. Kaňuch

20.05.2012 - Spoločenstvo svätých. (Sk 2, 42) O. Kaňuchová

13.05.2012 - Verím v svätú cirkev všeobecnú. (Ef 5, 25-27) M. Kaňuch

06.05.2012 - Sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. (Ef 1, 20-23) M. Kaňuch

29.04.2012 - Oslavujme Boha, lebo je hoden našej chvály. (Ž 66, 1-5) S. Sabol

28.04.2012 - Seniorátny konvent. (J 21, 15-19) S. Sabol

22.04.2012 - Jonáš, veľryba a my - alebo ako nás Pán Boh vedie. (Jon 1, 1-4 Jon 2, 1-11) D. Beňuch

15.04.2012 - Vstúpil na nebesá. (Mk 16, 14-20) O. Kaňuchová

09.04.2012 - 2. slávnosť veľkonočná. (1J 5, 10-13) O. Kaňuchová

08.04.2012 - V tretí deň vstal z mŕtvych. (J 20, 20b) M. Kaňuch

06.04.2012 - Veľký piatok. (Lk 23, 33-43) O. Kaňuchová

01.04.2012 - Utrpenie Krista - trpel pod pontským Pilátom. (Mt 27, 1-2) O. Kaňuchová

25.03.2012 - 9. a 10. Božie prikázanie. (2M 20, 17) M. Kaňuch

18.03.2012 - 8. Božie prikázanie - Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! (2M 20, 16) M. Kaňuch

11.03.2012 - 7. Božie prikázanie - Nepokradneš! (Mt 6, 19-21) F. Korečko

04.03.2012 - 6. Božie prikázanie - Nescudzoložíš! (2M 20, 14) M. Kaňuchová

26.02.2012 - 5. Božie prikázanie - Nezabiješ! (2M 20, 13) M. Kaňuch

19.02.2012 - 4. Božie prikázanie. (2M 20, 12) O. Kaňuchová

12.02.2012 - V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. (2K 5, 14a; F 2, 19-22) M. Kaňuch

05.02.2012 - 3. Božie prikázanie. (2M 20, 8-11) O. Kaňuchová

22.01.2012 - 1. Božie prikázanie. (2M 20, 2-3) O. Kaňuchová

15.01.2012 - Ježiš - pravý Boh a pravý človek. (1J 5, 20 ; 1Tim 2, 5) M. Kaňuch

08.01.2012 - Misia - DNA kresťana. (Sk 1, 8) M. Kaňuch

06.01.2012 - Traja králi. (Mt 2, 11) O. Kaňuchová

01.01.2012 - Nový rok. (1K 16, 13-14) O. Kaňuchová


Kázne 2012 - večer

30.12.2012 - Narodenie Ježiša Krista. (Mt 1, 18-25) O. Kaňuchová

25.12.2012 - Úžasná láska. (1J 1, 1-6) L. Devečka, ml.

23.12.2012 - Prichádza náš Spasiteľ. (Iz 62, 11-12) L. Devečka, st.

16.12.2012 - Kde si? (1M 3, 9) M. Kaňuch

09.12.2012 - Naplnil sa čas. (Mk 1, 14-15) M. Kaňuch

25.11.2012 - Druhý príchod Kristov. (2Pt 3, 8-14) O. Kaňuchová

18.11.2012 - Skazenosť ľudstva. (1M 6, 5-8) O. Kaňuchová

11.11.2012 - Neprepočuj Boží hlas! (1Kr 19, 9-13) T. Beňuchová

04.11.2012 - Dávidovo pokánie. (2S 12, 13-25) O. Kaňuchová

31.10.2012 - Boh nás povoláva práve teraz. (Est 4, 14) M. Kaňuch

28.10.2012 - Judský kráľ Cidkija. (2Kron 36, 11-21) M. Kaňuch

21.10.2012 - Byť v Božej blízkosti. (1M 3, 8-13) O. Kaňuchová

07.10.2012 - Božie požehnania. (5M 28, 1-6) M. Kaňuch

30.09.2012 - Kresťanská sloboda. (1K 6, 12; 10, 23) O. Kaňuchová

23.09.2012 - Božie plány. (Sk 16, 6-10) M. Kaňuch

16.09.2012 - Čo človek rozsieva, to bude aj žať. (Gal 6, 7-8) O. Kaňuchová

09.09.2012 - Premeňte sa obnovením mysle! (R 12, 2) M. Kaňuch

02.09.2012 - Priateľstvo Pána Ježiša k ľuďom. (1S 18, 1-5) O. Kaňuchová

26.08.2012 - Pravda vás vyslobodí. (J 8, 31-36) O. Kaňuchová

19.08.2012 - Podobenstvo o dvoch synoch. (Mt 21, 28-32) M. Kaňuch

05.08.2012 - Boh sa nám dal poznať. (Sk 17, 27-29) D. Beňuch

29.07.2012 - Dávidov útek pred Absolónom. (2S 15, 13-18) O. Kaňuchová

22.07.2012 - Kráľovstvo Božie. (Zj 7, 9-17) O. Kaňuchová

15.07.2012 - Vytrvalosť v modlitbe. (1M 18, 22-33) M. Kaňuch

08.07.2012 - Buďme rybármi ľudí! (Mt 4, 18-22) O. Kaňuchová

01.07.2012 - Spravodlivý a milostivý Boh. (Zach 7, 8-10) O. Kaňuchová

29.06.2012 - Peter a Pavol: Pavol a Timoteus. (2.Tim 2, 1-3) O. Kaňuchová

24.06.2012 - O stratenom synovi. (Lk 15, 11-32) O. Kaňuchová

17.06.2012 - Boh skúša Abraháma. (1M 22, 1-19) O. Kaňuchová

10.06.2012 - Na akom základe staviame? (Mt 7, 24-27) D. Beňuch

03.06.2012 - Duch Boží v našich srdciach. (Gal 4, 6) O. Kaňuchová

28.05.2012 - 2. slávnosť svätodušná: Duch Svätý (Ž 51) O. Kaňuchová

27.05.2012 - Kto je to kresťan? (2.Tim 3, 1-5) O. Kaňuchová

20.05.2012 - Ježiš dokáže zmeniť naše srdce. (Sk 1, 12-14) O. Kaňuchová

17.05.2012 - Ježiš je Pán nášho života. (Fil 2, 5-11) O. Kaňuchová

06.05.2012 - Požehnaný je človek, ktorý dúfa v Hospodina. (Jer 17, 5-8) O. Kaňuchová

29.04.2012 - Viera a dobré skutky. (Tit 3, 8) M. Kaňuch

22.04.2012 - Dobrý Pastier. (J 10, 11-16) A. Balogová

15.04.2012 - Oplatí sa počúvať Krista. (J 21, 1-14) M. Kaňuch

08.04.2012 - Vzkriesený Ježiš. (Mt 28, 1-6) O. Kaňuchová

07.04.2012 - Ježiš nás vyslobodil z pekelného utrpenia. (Mk 15, 42-47) M. Kaňuch

06.04.2012 - Čo robí s tebou pohľad na kríž? (Lk 23, 48) M. Kaňuch

05.04.2012 - Zelený štvrtok. (Mk 14, 18) M. Kaňuch

01.04.2012 - Nebeský Jeruzalem. (Mt 21, 10-11) M. Kaňuch

18.03.2012 - Duchovný hlad a smäd. (Ámos 8, 11-12) O. Kaňuchová

11.03.2012 - Umývanie nôh. (1 K 1, 22-25) D. Beňuch

26.02.2012 - Pokúšanie na púšti. (Mt 4, 1-11) O. Kaňuchová

19.02.2012 - Pán Boh sa k nám prihovára, načúvaj Jeho hlasu. (Žalm 147, 15-20 ) M. Kaňuch

22.01.2012 - Dobrým premáhaj zlé. (2. Kra 5, 1-19) M. Kaňuch

15.01.2012 - Neboj sa, len ver! (Mk 5, 21-24 a 35-43) M. Kaňuch

08.01.2012 - Hlásajme evanjelium! (Mk 16, 15-16) O. Kaňuchová

01.01.2012 - Život s Pánom Ježišom. (1J 2, 6) M. Kaňuch