Skip to main content

o5m5- O 5 minút päť!

Nahrávky z otvoreného misijného stretnutia pre všetky generácie ľudí so súčasnou kresťanskou hudbou, svedectvami, zaujímavými témami a spoločenstvom bratov a sestier.

16.2.2014 - Národný týždeň manželstva
Téma, P. Mozola
Piesne, manželia Mozolovci

15.12.2013 - Nielen samým chlebom je človek živý ... chlieb náš každodenný daj nám dnes
Téma: Rozhovor s Michaelou Králikovou, M. Kaňuch
Slovo pre deti, E. Trepáčová
Piesne, kapela ECAVZA

19.05.2013 - Ako byť kresťanom v tejto spoločnosti
Téma, R. Vašečka
Slovo pre deti, Z. Jarabová
Piesne, kapela ECAVZA

17.03.2013 - Chaos ktorý prinášame, keď Boh nie je na prvom mieste
Téma, C.Bassara
Slovo pre deti, M.Fraňo
Piesne, A.Waloszek

2.12.2012 - Pokánie
Téma, M.Kaňuch
Slovo pre deti, O.Kaňuchová
Piesne, P.Bruncko a J.Grexa

14.10. 2012 - Miesto starších v CZ
Téma, S.Pietak
Slovo pre deti, E.Trepáčová
Piesne, Spevokol mladších ECAVZA

13.5.2012 - Téma: Misia, J. Kováč
12.2.2012 - Téma: Manželstvo, S.Kaczmarczyk
12.6.2011 - Téma: Duch Svätý, M.Kaňuch
8.5.2011 - Téma: Wycliffovi prekladatelia Biblie, J.Tomašovský
10.4.2011 - Večer s Davidom a Radkou Fiala a ich hosťami
13.3.2011 - V zápase o vzťahy
13.2.2011 - Večer s Dušanom Valkom a zborovou kapelou The Kapela
16.1.2011 - Večer s Hope Gospel Continental Singers
12.12.2010 - Téma: Milosť, Marián Kaňuch
14.11.2010 - Večer s Ľubom Ďuračkom a hudobnou skupinou z Nového Mesta nad Váhom
10.10.2010 - Večer s Tomášom Tyrlíkom a speváckym zborom zo Sliezska
12.9.2010 - Téma: Spoločenstvo, Mike Sullivan
13.6.2010 - Téma: Osudové stretnutia
9.5.2010 - Téma: Navzdory všetkým predpokladom
11.4.2010 - Večer s Davidom Fialom a kapelou z cirkevného zboru Bardejov
14.3.2010 - Večer s hosťami z cirkevného zboru Návsí
14.2.2010 - Božia valentínka
10.1.2010 - Večer s Michalom Fraňom a hosťami
13.12.2009 - Večer s Mariánom Lipovským a hosťami
8.11.2009 - Téma: Moje denné stíšenie
14.6.2009 - Téma: Čo mi chýba ku šťastiu?
10.5.2009 - Téma: Poď do dĺbky!
12.4.2009 - Téma: Radosť a pokoj