Skip to main content

Kontakt

Zboroví farári:
Mgr. Marián Kaňuch, Mgr. Oľga Kaňuchová


Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

Telefón: 041/5625627, 0918 828332
E-mail: ecavza@ecavza.sk webmaster@ecavza.sk

Úradné hodiny: pondelok-piatok 9:00-12:00

Číslo účtu: 76509268/0900

Ako nás nájdete:

Evanjelický kostol Žilina, Námestie Žilinskej synody 1
Evanjelická modlitebňa Rajec, ul. Komenského 261/12
Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci,
ul. Palárikova 2311 Čadca 022 16
Evanjelická modlitebňa v Bytčici, ul. Pažitie