Skip to main content

Kázne 2009

Kázne 2009

31.12.2009 - Silvester - Kronika - (1.Kron. 16,12) M.Kaňuch

27.12.2009 - nedela po Vianociach (Mt. 1,23) M.Kaňuch

26.12.2009 - 2.sviatok Vianočný- (Židom 13, 3) M.Ondráček

25.12.2009 - 1.sviatok Vianočný- Pamätá a nezabúda (Žalm 8,5) M.Kaňuch

24.12.2009 - Štedrý večer - Pravá radosť a skutočné Vianoce (Luk. 2,10-11) O.Kaňuchová

20.12.2009 - Prosba ako súčasť modlitby (Mk. 11,24) O.Kaňuchová

13.12.2009 - Vďaka ako súčasť modlitby (1.Tes 5,18) M.Kaňuch

6.12.2009 - Pokánie ako súčasť modlitby (2.Pt 3,9) O.Kaňuchová

29.11.2009 - Chvála ako súčasť modlitby (Žalm 34,2) M.Kaňuch

22.11.2009 - Všetky novozmluvné zasľúbenia (Žid 11,7-16) M.Ondráček

15.11.2009 - Posledný súd (Dan 7,9-10) M.Kaňuch

8.11.2009 - Otvorené srdce (Žid 3,12-15) O.Kaňuchová

1.11.2009 - Božia výzbroj v zápase viery (Ef 6,11-17) M.Kaňuch

31.10.2009 - Pamiatka reformácie (Abakuk 3,2) M.Kaňuch

25.10.2009 - Stratená príležitosť (Mt 6,33) D.Beňuch

25.10.2009 - Viera, láska, poslušnosť (1.J 5,3-4) P.Varmecký

18.10.2009 - Poďakovanie za úrody zeme (Jk 5,17-18) O.Kaňuchová

11.10.2009 - Miesto, kde sa oplatí byť (Ž 84,11) M.Kaňuch

4.10.2009 - Boží súd (R. 1,18) M.Ondráček

27.9.2009 - Inštalácia - Láska Kristova totiž spája nás (Mat. 5,13-16) S.Sabol

20.9.2009 - Pán Ježiš má odpovede na všetky naše otázky (J. 2,1-11) J.Otepka

13.9.2009 - Príliš telesní (1.Kor. 3,3) M.Ondráček

6.9.2009 - Buď pripravený vydať svedectvo (1.Pt. 3,15) M.Kaňuch

30.8.2009 - Aktívna láska (1.J. 4,16) I.Kišš

23.8.2009 - Pýcha a pokánie (Lk. 18,9-14) M.Blaho

16.8.2009 - Kajúca nedeľa (Mich. 7,18-19) O.Kaňuchová

9.8.2009 - Prezieravá múdrosť(Mt 25,14-30) O.Kaňuchová

2.8.2009 - Postav dom svojho života na skale, odoláš zvodom a pokušeniam (Mt 7, 22-29) O.Kaňuchová

26.7.2009 - Nasledovanie je boj (Ef 6,10-13) F.Korečko

19.7.2009 - Podobenstvo o dvoch synoch (Mt 21,28-32) M.Kaňuch

12.7.2009 - Bohaté lovenie rýb (Lk 5,1-11) O. Peťkovský

5.7.2009 - Koniec školského roku (Daniel 12,3) O.Kaňuchová

28.6.2009 - O oku a kvase (Luk 11,34-35) M.Ondráček

21.6.2009 - Stratený Syn (Lk 15,11-24) M.Kaňuch

7.6.2009 - Svätá Trojica (2.Kor 13,13) O.Kaňuchová

31.5.2009 - Duch Svätý (Gal 5,16) M.Kaňuch

24.5.2009 - Prichádza hodina (Mt 25,1–12) M.Ondráček

17.5.2009 - Modlitba (1.Tes 5,17) O.Kaňuchová

10.5.2009 - Vieš, kto si? (Slaný kresťan) (1.Pet 2,9) M.Kaňuch

3.5.2009 - Nebezpečný vírus (1.J 1,7-10) M.Kaňuch

26.4.2009 - Neveriaci Tomáš (Ján 20, 24-29) Slavomír Slávik

19.4.2009 - Blahoslavená viera (Žid 11,1-3) Michal Koreň

13.4.2009 - 2. Sviatok Veľkonočný (Jan 21,15-17) O.Kaňuchová

12.4.2009 - 1. Sviatok Veľkonočný (Mt 28,1-10) O.Kaňuchová

11.4.2009 - Biela Sobota (Mt 27,62-66) M.Kaňuch

10.4.2009 - Veľký Piatok (1.Pt 2,24) O.Kaňuchová

9.4.2009 - Zelený Štvrtok (Jer 17,14) M.Kaňuch

5.4.2009 - Vyčistenie chrámu (Mt 21,12-17) M.Kaňuch

22.3.2009 - Aby sa problémy začali vytrácať (Iz 41,10-13) M.Ondráček

15.3.2009 - Pochybnosti - Úžas (Ján 20,24-29) M.Kaňuch

8.3.2009 - Poslúchať je viacej ako rozumieť (1.Sam 15,22) M.Ondráček

1.3.2009 - Boj s pokušeniami (1.M 3,1-7) M.Kaňuch

22.2.2009 - Chceš vidieť Ježiša? (Ján 12,20-33) M.Kaňuch

15.2.2009 - Láska Kristova totiž spája nás. (2.Kor 5,14a) M.Kaňuch

8.2.2009 - Nezaslúžená milosť. (Tit 2,11) O.Kaňuchová

1.2.2009 - Moc Pánova pri nás. (Marek 1,21-28) M.Kaňuch

25.1.2009 - Dobrým premáhaj zlé. (R 12,17-21) O.Kaňuchová

18.1.2009 - Sme hlinou v Božích rukách. (Iz 64,7) O.Kaňuchová

11.1.2009 - Misia je z túžby. (1.Tes 1,6-8) M.Ondráček

4.1.2009 - Babylonská veža. (Gen 11,1-9) M.Kaňuch

1.1.2009 - Enoch. (Gen.5,22-24) M.Kaňuch