Skip to main content

Vitajte

Verš 2015: „Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! (Ž 34, 9a) a „Niet pre mňa šťastia mimo Teba (Ž 16, 2b)

Heslo CZ: „V službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou ( 2 Kor 5,14a)
Poslanie CZ: „Poslaním cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista (Mt 28, 19-20) s láskou k Bohu a ľuďom (Mt 22, 36-40),
žiť v milujúcom spoločenstve
(Sk 4, 32; Sk 2, 42-47; 2K 5, 14a), rásť vo viere (Ef 4, 11-16) a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého (1K 12-14; R 12, 6-8; Ef 4, 11) na všeobecný úžitok (1K 12,7).